Duitse misdadigers.

Bron: Het Vrije Volk woensdag 30 november 1955.De feiten

Op deze bladzijde van onze krant staan de namen en de daden vermeld van de Duitse misdadigers, die hun straf in Nederlandse gevangenissen boeten.

De lugubere lijst is geen verweer en geen verdediging. Zij is een antwoord op de hetze, die in Duitse bladen en Duitse vergaderingen gevoerd wordt tegen Nederland. Een antwoord aan de schrijvers van hoofdartikelen en ingezonden stukken, aan de zakenmensen, die in brieven aan Nederlandse zakenrelaties op zalvende toon, in naam der menselijkheid dreigen met een boycot van Nederlandse goederen als Duitse "krijgsgevangenen" niet worden losgelaten.

Deze lijst is geen antwoord op een vraag. Helaas niet. Er wordt niet gevraagd, er wordt geëist: loslaten of ..... Welnu op deze onbeschaamde eis geven feiten een antwoord. Er zijn geen Duitse krijgsgevangenen in Nederland. Er is er niet één. Er zijn misdadigers, die in Nederland hun straf uitzitten, precies op dezelfde manier als Nederlandse misdadigers.

En tenslotte doen wij een ernstig beroep op de voorlichters in Duitsland, in de eerste plaats op de Duitse journalisten die het ernstig menen met de ethiek van het vak, om de onwaardige hetze tegen Nederland te bestrijden met de middelen, waarover zij beschikken.

Opdat tot ons land niet alleen de stemmen doordringen, die herinneren aan een tijd waaraan Duitsland zijn buren beter n i è t kan herinneren.


Deze Duitsers boeten voor de gruwelijkste wandaden.

VIEBAHN, Friedrich Christian (45 jaar), 18 jaar met aftrek. Staffelsturmscharführer bij de SD te Amsterdam. Ondergeschikt aan Lages. Schuldig bevonden aan vier Silbertanne-moorden. Deelgenomen aan het fusilleren van minstens negen Nederlanders. Arrestanten mishandeld op de wreedste manier.

RUHL, Emil (51 jaar), 18 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie, Kriminalsekretär bij de SD te Amsterdam. Ondergeschikt aan Lages, handlanger van Viebahn. Schuldig bevonden aan drie Silbertanne-moorden. Tal van arrestanten aan afschuwelijkste mishandelingen blootgesteld.

AUS DER FUNTEN, Ferdinand Hugo, (49 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Dagelijks leider van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te Amsterdam en als zodanig mede organisator van razzia's op Joden. Besliste wie gedeporteerd zou worden en maakte zich daardoor verantwoordelijk voor de dood van duizenden die niet terugkeerden. Ging er als medewerker van Lages van uit, dat "heel Europa entjudet zou moeten worden". Liet in Januari 1943 elfhonderd Joodse geesteszieken en patiënten van "Het Apeldoornse Bos" in goederenwagons naar Auschwitz vervoeren op dusdanige manier dat reeds bij Deventer enkele slachtoffers waren bezweken.

HINRICHSEN, Jürgen, (51 jaar). 18 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. "Kommandant Postenführer" van "Zollgrenz Schütz" te Ewijcksluis. Schoot zonder enige aanleiding drie Nederlanders dood, die op eten uit waren.

KRATZL, F.M.L. (46 jaar). 20 jaar met aftrek, 3 jaar gratie. Bewaker van een kamp van de "Organisation Todt" te Doorwerth. Schoot enige vluchtelingen zonder vorm van proces neer.

BRÜCKNER, M. (58 jaar). 17 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Leider van een strafkamp van de "Organisation Todt" in Duitsland. Pleegde onmenselijke mishandelingen, tengevolge waarvan vele slachtoffers overleden.

NITSCH, Richard Heinrich, (47 Jaar). Levenslang "Hauptscharführer" bij de SD te Maastricht. Van 24 moorden werden hem er tien ten laste gelegd en bewezen verklaard. Onder zijn leiding groeide de marteling van arrestanten uit tot een wetenschappelijke methode. Collega's noemden hem de "koppensneller" van Maastricht.

MEYERHOFF, Friedrich, (39 jaar). 13 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Was bewaker in het kamp Vught. Pleegde ernstige mishandelingen. Medeplichtig aan het "bunkerdrama": zeventig vrouwen werden 24 uur lang in één cel opgesloten; tien van hen stikten, velen werden ernstig geschokt....

JOSEPH, Bernhard, (32 jaar). 20 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Verried talloze ondergedoken Joden en mensen, die Joden verborgen hielden. Velen van hen werden gedeporteerd; slechts enkelen keerden terug.

RÖHRIG, Peter Dominicus, (57 Jaar). 17 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Burgemeester van Amt Scherbeck (D). Had de zorg voor Nederlandse gedeporteerden in het district Rees (D). Vele dwangarbeiders stierven in het kamp Rees tengevolge van de ontbering. Gaf bovendien bevelen tot mishandeling.

BRUNNER, Hans Otto Eduard, (55 jaar). 18 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Had als arts de contrôle op de artsen en de geneeskundige verzorging van de arbeiders in de kampen van de "Westwallzone", waaronder het kamp Rees (D) viel. Liet vele arbeiders in hulpeloze toestand, liet mensen werken die niet meer konden. Tal van slachtoffers bekochten zijn bevelen met de dood.

FRANKENSTEIN, Ferdinand, (49 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Hauptscharführer bij Sipo in Apeldoorn, Bijgenaamd "Het Monster van Frankenstein". Schuldig bevonden aan de dood van minstens zeven Nederlanders, die zonder vorm van proces vermoord werden. Zijn slagzin was "Das Vaterland ist mir heilig". Schoot in Maart '45 een gewonde gevangene bij Imbosch neer en dompelde Vierhouten in rouw door zes onderduikers, waaronder een vrouw en kind, te vermoorden.

HOFMANN, K, (58 jaar). 20 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Sturmscharführer van de SD, onder meer in Assen. Was medeschuldig aan de moord op zes landgenoten, die zonder vorm van proces werden neergeschoten. Mishandelde minstens vijf Nederlanders om hen tot een bekentenis te dwingen.

SCHERMALY, E.E. (43 jaar). 20 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. "Insellkommandant" op het eiland Voorne en Putten. Liet zeven Nederlanders fusilleren zonder vorm van proces. Van minstens zes landgenoten is komen vast te gaan, dat er voor een doodvonnis geen enkele aanleiding bestond.

Zeven beulen van kamp Amersfoort

Amersfoort is een der afschuwelijkste "Durchgangslagers" in Nederland geweest. Honderden Nederlanders zijn in dit kamp bezweken ten gevolge van de ontberingen en de gruwelijkste mishandelingen. De commandant van het kamp, de Duitser Karl Berg, aan wie na de bevrijding het doodvonnis is voltrokken, ontving de Amsterdamse wethouder S. de Miranda, met de woorden: "binnen drie dagen ben je dood".
Drie dagen later was die verschrikkelijke voorspelling waarheid geworden.

Zeven van deze Amersfoortse kampbeulen zitten nu nog in Breda:

KOTÄLLA, J.J. (47 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Was bewaker in kamp Amersfoort. Liet honden los op gevangenen, joeg gevangenen tegen onder stroom staande draad op, liet hen spitsroeden lopen, strafexerceren.

In vele gevallen bekochten de slachtoffers de mishandelingen met de dood. Anderen werden zonder vorm van proces neergeschoten.

De "Kotälla-trap" (tegen het onderlijf) was berucht. Op sommige dagen steeg het aantal slachtoffers van deze kampbeul tot over de honderd. Veertig gevangenen, die in de zagerij van het kamp werkten, drukte hij met de vingers tegen de cirkelzaag. De stompjes vingers die overbleven werden niet verbonden; vijftien slachtoffers overleden aan de gevolgen. De tenlastelegging noemde een aantal 77 moorden. "Ich bitte um einen gerechten Straf", was Kotälla's laatste woord in de rechtszaal.

OBERLE, Joseph, (63 jaar). 20 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Was bewaker in kamp Amersfoort. Mishandelingen, zonder vorm van proces neerschieten van gevangenen.

Trouw medewerker van Kotälla, Brahm en Wolff. "Wat ik deed, heb ik als soldaat gedaan", verklaarde deze oud-schaapherder in de rechtszaal.

BRAHM, E. (59 jaar). Levenslang. Bewaker in kamp Amersfoort. Neerknuppelen en neerschieten van gevangenen. Medewerker van Kotälla, Oberle en Wolff. "Zijn knuppel was zijn zesde zintuig", verklaarde een getuige tijdens het proces.

WOLFF, Hugo Hermann. (63 jaar). Levenslang. Was bewaker in de kampen Amersfoort en Vught. Bijnaam: het Kerstmannetje. Door zijn mishandelingen kwamen velen om het leven. "Ik draag de gevolgen van mijn daden", verklaarde hij tijdens de rechtszitting. Bij het getuigenverhoor barstte de vrouw van een der doodgeknuppelde slachtoffers in snikken uit. Toen zij de zaal werd uitgeleid, moest de politie de verdachte tegen haar vuisten beschermen.

RIDDER, Maximilian, (55 jaar). 17 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. "Arbeitsdienstführer" in kamp Amersfoort. Zware mishandelingen en strafexercities. Gevangenen belet zich bij de kampdokter te vervoegen. Zieke gevangenen, die van werk waren vrijgesteld, toch zwaar werk laten doen.

DOHMEN, Heinrich Anton. (61 jaar) 17 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Bewaker in kamp Amersfoort. Wrede mishandelingen van Joodse gevangenen. Gaf uitgeputte Joden op de appèlplaats een stukje touw: "Vooruit, je weet wat je te doen staat". Verschillende slachtoffers hingen zich zelf op....

STUVER, Johann Friedrich. (56 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Untersturmführer, een der verantwoordelijke leiders van het Durchgangslager Amersfoort en aansprakelijk voor het schrikbewind aldaar. Gevangenen stierven aan mishandelingen, hongeroedeem en strafappèls, die soms een dag lang duurden. Was later commandant van een vuurpeleton, dat zonder voorafgaand proces slachtoffers van de SD fusilleerde. Minstens veertig mensen werden het slachtoffer bij executies in Hoorn, Amsterdam, Zaandam, Halfweg en Haarlem in het voorjaar van 1945.

ZIJ TERRORISEERDEN NOORD-NEDERLAND

Ook in het Noorden des lands hebben tal van Duitse oorlogsmisdadigers hun slachtoffers gemaakt. Het zijn:

BELLMER, Friedrich. (58 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslange gevangenisstraf. SS-Hauptsturmführer, Chef Sipo en SD te Groningen. Plv. chef Aussendienststelle Scholtenhuis. Was de rechterhand van B.G. Haase, chef Aussendienststelle. Heeft opdracht gegeven tot moord op 55 Nederlanders, terwijl hij wist, dat zij hoogstwaarschijnlijk onschuldig waren. Zond tallozen naar concentratiekampen, waarvan er minstens 19 om het leven kwamen. Speciaal berucht geworden in de oudejaarsnacht van 1943 bij de represailles op de moord van de SD-er Elzinga. Werd de "voorman" van Haase genoemd. Zei tijdens zijn proces alleen "Ich bedauere" Gaf leiding aan de grote razzia in de omgeving van Bedum. Groot deel van de terreur van de SD in Groningen is aan hem te wijten.

HAAS, Bernard Georg. (45 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Hoofd Aussenstelle in Groningen, Scholtenshuis. Heeft bevolen en toegelaten de moord op ruim 100 Nederlanders zonder vorm van proces. Liet talrijke huizen in brand steken. Liet de wreedste mishandelingen toe, waarbij minstens 15 landgenoten om het leven kwamen.

Aanvulling van de heer Y.K. van der Meer:
Altea,11 mei 2008
Haas-Bernard,Georg moet zijn: Haase-Bernhard,George.Haase was SD-hoofd in het Scholtenshuis in Groningen.Na de oorlog kreeg hij de doodstraf,die later in levenslang werd omgezet. Weerlater werd dat veranderd in 21 1/2 jaar detentie en op 1 september 1959 werd hij vrij gelaten en over de grens van Duitsland gezet.Dus iets meer dan 14 jaar gehad voor een groot aantal verschrikkelijke misdaden.Zo is het helaas met de meeste oorlogsmisdadigers gegaan.


NEUHÄUSER, August. (43 jaar) 16 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Oberscharführer bij de Grenzpolizei te Delfzijl. Een oud-ingenieur, die meerdere malen Nederlanders zonder vorm van proces heeft laten fusilleren. Gaf, naar hij ter zitting bekende, bij drie executies bevel tot vuren en loste zelf de genadeschoten. Zeven mensen vielen daarbij. Maakte voorts deel uit van een groep Duitsers, die in October 1944 een razzia hield in Hoogezand, waarbij arrestanten bloedende over straat werden gesleept, terwijl er twee werden doodgeschoten. Mishandelde persoonlijk een der arrestanten.

KÜTER, H.P. (41 jaar). Levenslang. Geboren te Hamburg. Werd na de eerste wereldoorlog als 4-jarig kind aangenomen door Nederlandse pleegouders bij Wolvega. Nam als lid van het Sonderkommando-Feldmeyer deel aan Silbertannemoorden in Groningen, Grootegast en Appelscha.


Gaf opdracht tot de moord op C.H. Robertus, doodde zelf H. Top en de boswachter M. van Emst, op grond van enkele vermoeden, dat hij schuilplaatsen van onderduikers kende. Was verder schuldig aan mishandeling, arrestaties van Joden en onderduikers in Friesland en Groningen.

JENDGES, Ernst Paul. (46 jaar). 12 jaar met aftrek. SS-Oberscharführer in het Scholtenshuis te Groningen. Heeft enige Nederlanders gedood zonder vorm van proces, ofschoon hij in een geval slechts de opdracht had een man als gijzelaar te arresteren.

GRUNDMANN, Friedrich Eduard. (46 jaar). 18 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Heeft als Oberscharführer van de SD in het Huis van Bewaring te Leeuwarden tal van arrestanten mishandeld en met een knuppel bloedend verwond. Was berucht om stelselmatige razzia's op Joden en onderduikers. Heeft de arrestant Bakker, nadat deze vrijwel dodelijk was mishandeld bij Bergum laten vermoorden.

AHLBRECHT, A.L.W. (55 jaar). Levenslang. Was commandant van de SD te Leeuwarden. Werd als verantwoordelijk beschouwd voor ettelijke massa-executies in deze provincie. Schuldig bevonden aan het doden van minstens één Nederlander en foltering van gevangenen.

RISCH, E. (46 jaar). 15 jaar met aftrek, verminderd met twee jaar door gratie. Vermoordde zonde enige vorm van proces een aantal landgenoten. Mishandelde arrestanten. Gaf bevel om twee Nederlanders, die nooit hadden terecht gestaan, dood te schieten, hetgeen gebeurd is. Brandstichting. Opereerde als Oberscharführer bij de grenspolitie in Delfzijl.


Beruchte namen in Rotterdam.

Vooral in de laatste oorlogsjaren had ook Rotterdam en omgeving veel te lijden van de SD-terreur. Hier zijn de voormannen:

WÖLK, Herbert Johann. (50 jaar). 20 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Sturmbannführer, Kriminalrat SD, chef van de Aussendienststelle te Rotterdam, Heeft: opdracht gegeven tot de moord op in totaal 72 landgenoten, zonder voorafgaand proces. Verklaarde op 25 September 1950 tijdens zijn proces, dat de hoge straf die hem was opgelegd, overeenkwam met de ernst van de feiten. Het Bijzonder Hof in Rotterdam, zo zei Wölk, heeft mij alle recht gedaan. Ieder moreel recht tot verzet daartegen is daarom afwezig. Met deze verklaring trok Wölk zijn reeds ingesteld beroep tot cassatie in.

BLÄSE, Kurt. (45 jaar). 20 jaar met aftrek. SS-Untersturmführer bij de SD te Rotterdam. Ondergeschikte van Wölk.Schuldig bevonden aan de moord op vier inwoners van berkel en Rodenrijs en Nootdorp. Woningen in brand gestoken. Bläse, bijgenaamd "De Man Met De Gouden Tand"' was betrokken bij tal van executies op Voorne en Putten en in Renesse.

KOHLEN, M.J. (45 jaar). Levenslang. "Kriminalsekretär" bij de SD te Rotterdam. Doodde Nederlanders zonder vorm van proces. Mishandelingen van arrestanten om hun inlichtingen te ontwringen.

ENGELSHOVEN, H. (35 jaar) 20 jaar, 1 jaar jubileumgratie. "SS-Unterscharführer" bij de Sipo te Rotterdam. Doodde minstens vijf Nederlanders en bracht tenminste één Nederlander zwaar lichamelijk letsel toe.

SIEBERS, B.H. (46 jaar). 18 jaar met aftrek, 1 jaar jubileumgratie. Verbonden aan de SD te Rotterdam. Pleegde tenminste twee moorden.

SCHMITZ, Karl. (57 jaar) 14 jaar met aftrek. Oberleutnant bij de Kriegsmarine te Rotterdam. Liet op de Rhijsdijk onder Rhoon zeven Nederlanders fusilleren en hun woningen in brand steken, omdat een Duits militair was gedood. De slachtoffers waren aan dit feit onschuldig, de soldaat was tegen een onder stroom staande draad opgelopen die door de storm was losgeraakt.

FISCHER, F. (54 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Had de trieste bijnaam van "Juden-Fischer". Heeft meegewerkt aan de deportatie van 13.000 Joodse landgenoten, waarvan er ongeveer 12.000 niet terugkeerden. Zetelde in Den Haag bij het Juden-Referat, waarvan hij wnd. hoofd was. Gaf opdracht tot beestachtige mishandelingen en hielp er zelf bij mee.

Bij zijn proces sprak de procureur-fiscaal van "...deze onmens en massamoordenaar uit roeping".

HOFFMANN, J.W. (51 jaar). Doodstraf, door gratie omgezet in levenslang. Hauptscharführer bij de SD te Rotterdam. Heeft zeven Nederlanders zonder vorm van proces doodgeschoten en minstens twee zonder vorm van proces door zijn ongeschikten laten doodschieten. Was berucht om zijn "verhoren met de tafelpoot" en verwondde talloze arrestanten tot bloedens toe met de blote vuist. Hij was oud bokser. Verantwoordelijk voor het "doden op de vlucht" van dr. Flu uit Leiden en voor de moordpartij op drie jongens te Rotterdam in September 1944.

BAATZ, Ernst August Willy. (47 jaar). 10 jaar met aftrek. Was Oberleutnant bij de Wehrmacht en werkte in kampen voor dwangarbeiders. Schoot in Zutphen de Joodse Rotterdammer A.v.d.Ploeg zonder aanleiding dood. Mishandelde te Gouda een groot aantal burgers en doodde daar een jongen.

Drieërlei gratie.

* Verschillende Duitse oorlogsmisdadigers, die nu te Breda hun straf uitzitten, waren aanvankelijk ter dood veroordeeld. Door gratie werd hun straf omgezet in levenslang.

* Vele veroordeelden hebben geprofiteerd van de "jubileumgratie", die in 1948 werd verleend ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Deze gratie is ook nog verleend in die gevallen waarin de betrokkene na 1948 werd veroordeeld.

* Ter gelegenheid van de tiende herdenking van de bevrijding is in 1955 aan alle gedetineerden (behalve de tot levenslang veroordeelden) een voorwaardelijke gratie van negen maanden verleend.Last update: 12-05-2008 by www.herdenking.nl